Đánh Giá Bãi Giữ Xe | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Bãi Giữ Xe

Ưu điểm

các bác giữ xe nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

không đủ chỗ giữ xe cho tất cả sinh viên, giữ ngoài bị chém giá

Trải nghiệm và lời khuyên

nên đi thật sớm để có chỗ giữ xe, phải hỏi giá giữ xe trước khi đưa xe vào giữ kẻo bị hét giá

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn