Đánh Giá Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Chất Lượng

Ưu điểm

Môi trường học khá tốt
Lượng kiến thức học vừa phải
Giảng viên vui tính

Điểm cần cải thiện

Học
Phí
Hơi
Mắc

Trải nghiệm và lời khuyên

Học rất thứ vị Có nhiều trải nghiệm Có nhiều hoạt động ngoại khoá thú vị

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn