Đánh Giá Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Lan Anh Dang
Lan Anh Dang

Đánh Giá Chất Lượng

Ưu điểm

có nhiều clb

Điểm cần cải thiện

cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

nên tham gia các câu lạc bộ và cải thiện những kỹ năng mềm thay vì lý thuyết suông

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn