Đánh Giá Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Anh Dang
Anh Dang

Đánh Giá Chất Lượng

Ưu điểm

Có nhiều clb

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia clb và rèn luyện bản thân nhiều hơn từ khi mới vào

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn