Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Đỗ Ngọc Như Trâm
Đỗ Ngọc Như Trâm

Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo

Ưu điểm

Môi trường học tập năng động và thân thiện, vệ sinh sạch sẽ, chương trình học tập mới lạ giúp sinh viên thể hiện khả năng của bản thân và phát triển nhiều kĩ năng mềm

Điểm cần cải thiện

Cần mở rộng nhà xe tại cơ sở A, giảm bớt học phí và giảm bớt deadline cho sinh viên khi sinh viên cần tham gia câu lạc bộ để trao dồi bản thân

Trải nghiệm và lời khuyên

Các câu lạc bộ sẽ trở thành nơi cho sinh viên phát triển kĩ năng học thuật và kĩ năng mềm môi trường học tập được thay đổi cho phù hợp với nền kinh tế của thé giới và chương trình giáo dục quốc tế

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn