Đánh Giá Chung | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

KHANH Phuong Le
KHANH Phuong Le

Đánh Giá Chung

Ưu điểm

- nhiều cơ sở

Điểm cần cải thiện

Nhà vệ sinh máy lạnh

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tập chạy deadline cho tốt, cố gắng hòa nhập với mọi người, tham gia nhiều câu lạc bộ cho tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn