Đánh Giá Cơ Bản Về Ueh | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Cơ Bản Về Ueh

Ưu điểm

Chương trình học quốc tế hóa. Môi trường năng động với nhiều hoạt động thúc đẩy tư duy cùng kỹ năng sinh viên.

Điểm cần cải thiện

Phương pháp giảng dạy còn mang tính hàn lâm. Cần sự giúp đỡ của giảng viên nhiều hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Chủ động trong mọi việc để khai thác tiềm năng của trường nhiều nhất có thể

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn