Đánh Giá Có Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Hiền Nguyễn Xuân
Hiền Nguyễn Xuân

Đánh Giá Có Tâm

Ưu điểm

Dạy tốt, đào tạo hay

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy cùng học nào, hãy học nhiều lên, hãy tham gia clb hùng biện nhé em.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn