Đánh Giá Đh Kinh Tế Tphcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Vy Thảo
Vy Thảo

Đánh Giá Đh Kinh Tế Tphcm

Ưu điểm

Thầy cô nhiệt tình. Chương trình học chất lượng. Hoạt động ngoại khóa đa dạng.

Điểm cần cải thiện

Học phí khá cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Một trường đại học nên học, năng động với nhiều hoạt động ngoại khóa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn