Đánh Giá Giảng Viên Của Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Giảng Viên Của Trường

Ưu điểm

Kiến thức chuyên môn rộng và sâu, nhiệt tình giúp đỡ sinh viên

Điểm cần cải thiện

Bớt nghiêm khắc lại một ít

Trải nghiệm và lời khuyên

Mặc dù nghiêm khắc nhưng các giảng viên rất dễ thương

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn