Đánh Giá Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Học Tập

Ưu điểm

Nhiều hoạt động gắn kết sinh viên lại với nhau

Điểm cần cải thiện

Không rõ lắm, thấy khá tốt mà

Trải nghiệm và lời khuyên

Được làm quen với môi trường học tập tốt. Được các anh chị hỗ trợ hết mình cho việc thực tập.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn