Đánh Giá Khoá Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Khoá Học

Ưu điểm

nhà vệ sinh sạch

Điểm cần cải thiện

học phí quá cao

Trải nghiệm và lời khuyên

nhà mình có được không anh nhé Chào bán cổ phiếu ra công chúng Chào

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn