Đánh Giá Khuôn Viên Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Khuôn Viên Trường

Ưu điểm

chưa thấy có ưu điểm

Điểm cần cải thiện

khuôn viên hơi nhỏ không có chỗ rộng để sinh hoạt

Trải nghiệm và lời khuyên

do trường có nhiều cơ sở nên không có khuôn viên rộng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn