Đánh Giá Thư Viện | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Thư Viện

Ưu điểm

đẩy đủ sách

Điểm cần cải thiện

cần bổ sung thư viện ở các cơ sở khác

Trải nghiệm và lời khuyên

nếu được chọn lại nguyện vọng đại học thì tôi vẫn chọn UEH

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn