Đánh Giá Trường Đại Học Kinh Tế | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Trường Đại Học Kinh Tế

Ưu điểm

Cơ sở vật chất

Điểm cần cải thiện

Học phí, giảng viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Tự học là chính , cố nắm bắt bài giảng, nên hỏi giáo viên về những vấn đề chưa rõ, linh hoạt trong cách học tập

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn