Đánh Giá Trường Đh Kinh Tế Tp.hcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Trường Đh Kinh Tế Tp.hcm

Ưu điểm

Chất lượng tốt, giảng viên dạy dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

Hơi nhiều cơ sở

Trải nghiệm và lời khuyên

Tốt, mốt mình sẽ hướng con học tiếp ở đây, đang học rất tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn