Đánh Giá Ueh | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Yến Nhi
Yến Nhi

Đánh Giá Ueh

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất quá ổn. - Giảng viên rất dễ thương, dù khó hay không vẫn dạy rất kĩ . - Các vị trí cơ sở còn là nơi đắc địa của ẩm thực.

Điểm cần cải thiện

- Hic, có cơ sở G hơi xa =))) nhưng bù lại bạn sẽ được học phòng máy lạnh muốn đóng băng

Trải nghiệm và lời khuyên

Hơn 1 năm ở UEH và cảm thấy thật đúng đắn về lựa chọn của mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn