Đánh Giá Ueh | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Ueh

Ưu điểm

Sinh viên có thể chủ động sắp thời khóa biểu phù hợp với thời gian của mình, môi trường năng động với nhiều CLB/Đội/Nhóm, một số giáo trình được trường mua bản quyền và dịch bởi các giảng viên UEH.

Điểm cần cải thiện

Có nhiều cơ sở khiến việc di chuyển hơi khó khăn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nhìn chung thì UEH tạo cho mình một môi trường khá tốt để phát triển bản thân, thường xuyên có những hoạt động để mình tham gia và mở rộng thêm mối quan hệ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn