Đánh Giá Ueh | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Ueh

Ưu điểm

Trường có nhiều câu lạc bộ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, thầy cô có chuyên môn, sinh viên năng động

Điểm cần cải thiện

Một số cơ sở còn nóng, học phí hơi cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Tham gia Travel Group và các hoạt động ngoại khóa, các buổi tham quan thực tế do thầy cô tổ chức

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn