Đánh Giá Ueh | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Pham Ngo Diem Phuc
Pham Ngo Diem Phuc

Đánh Giá Ueh

Ưu điểm

- học phí ổn - cơ sở vật chất tốt - giáo viên chất lượng

Điểm cần cải thiện

- các cơ sở khá xa nhau nên không tiện di chuyển lắm

Trải nghiệm và lời khuyên

Cực kỳ hài lòng về giáo trình học và giảng viên. Nên học ở đây.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn