Đánh Giá Ueh | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Ueh

Ưu điểm

Thầy cô tốt

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Cố gắng học thật tốt để sau này có chỗ nhận đi làm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn