Đánh Giá Về Trường Đh Kinh Tế | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Bão Nguyễn
Bão Nguyễn

Đánh Giá Về Trường Đh Kinh Tế

Ưu điểm

Rất là zui

Điểm cần cải thiện

Chất lượng bảo vệ và nhân viên giữ xe

Trải nghiệm và lời khuyên

Học rất là zui luôn nhe mọi người, rất là nhìu điều pổ ích

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn