Giam Bớt Học Phí | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Huỳnh Lê Qúy Khoa
Huỳnh Lê Qúy Khoa

Giam Bớt Học Phí

Ưu điểm

Nhiều câu lạc bộ về những mảng khác nhau như : - Phát triển khả năng hùng biện tiếng Anh : ISB Gavel Club, UTC UEH ISB Toastmasters Club - Tổ chức sự kiện : Event Team,...

Điểm cần cải thiện

Wifi cần phải được cải thêm vì wifi vô cùng bất tiện Xây dựng thêm nhà vệ sinh Cơ sở D máy lạnh cần tốt hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy nỗ lực không ngừng với deadline vì nó quá nhiều .

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn