Giảng Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Giảng Viên

Ưu điểm

Thân thiện, cute, có chuyên môn cao, dạy dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

Điểm danh khiến sinh viên không cảm thấy tự nguyện thoải mái khi đi học

Trải nghiệm và lời khuyên

Gặp được nhiều giảng viên thú vị, học hỏi được nhiều kiến thức

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn