Giảng Viên Thực Sự Có Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Giảng Viên Thực Sự Có Tâm

Ưu điểm

Rất nhiều giảng viên ở đây rất yêu việc giảng dạy, không biết vì lý do gì nhưng mỗi bài giảng họ đều cố gắng nói hết những điều họ biết, họ gào miệng ra đểu nói to rõ ràng và giảng giải dễ hiểu nhất cho sinh viên.

Điểm cần cải thiện

Tất nhiên không phải tất cả giảng viên đều như vậy, vì đôi khi tính chất môn học và phong cách giảng dạy của giảng viên, vì vậy yêu cầu sinh viên rất nhiều tinh thần tự học, chủ động tìm hiểu thì mới đạt hiệu quả tốt nhất.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi là 1 sinh viên năm 2 của trường, sự đa dạng trong giảng viên và các bạn sinh viên ở đây góp phần tạo ra môi trường học tập rất phong phú, điều quan trọng nhất là bạn có mở não ra để tiếp thu hay không thôi.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn