Giáo Viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Hòa Lê
Hòa Lê

Giáo Viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh

Ưu điểm

- Giáo viên có chất lượng rất tốt, giảng bài rất rõ và nhiệt tình - Thầy cô rất quan tâm đến sinh viên ( Bạn có thể email để hỏi bài, thầy cô sẽ trả lời nhiệt tình nếu có thời gian ) - Tạo nhiều điều kiện để các bạn học tập

Điểm cần cải thiện

- Thầy cô cần đưa nhiều bài tập và đề cương để học sinh ôn tập

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập rất năng động và có rất nhiều hoạt động từ câu lạc bộ, đoàn, khoa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn