Hỗ Trợ Sinh Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Minh Thư Nguyễn Thị
Minh Thư Nguyễn Thị

Hỗ Trợ Sinh Viên

Ưu điểm

Tích cực và đa dạng trong nhiều lĩnh vực

Điểm cần cải thiện

Vị trí tổ chức chương trình

Trải nghiệm và lời khuyên

Được than gia rất nhiều chương trình bổ ích. Tôi hi vọng các bạn mạnh dạn đăng kí cũng như trải nghiệm ở vai trò thí sinh hay ban tổ chức

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn