Hoạt Động Ngoại Khóa | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Hoạt Động Ngoại Khóa

Ưu điểm

Một môi trường vô cùng năng động cho những ai muốn trải nghiệm, khám phá bản thân cũng như học tập thêm nhiều những kĩ năng mềm khác

Điểm cần cải thiện

Cái này là tùu thuộc vào mỗi người mà có những cảm nhận riêng

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình đã học tập được rất nhiều điều hay ho và này nọ, có thêm nhiều mối quan hệ ý nghĩa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn