Hoạt Động Ngoại Khoá Sôi Nổi | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Hoạt Động Ngoại Khoá Sôi Nổi

Ưu điểm

Có nhiều CLB cũng như hoạt động ngoại khoá tại trường các bạn sinh viên có thể lựa chọn

Điểm cần cải thiện

Có nhiều hoạt động bị trùng thời gian

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn muốn học về khooia ngành kinh tế nên học ở đây. Ngoài hoạt động ngoại khoá giảng viên ở trường rất tốt, hướng dẫn tận tình cho sinh viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn