Học Ở Trường Đại Học Kinh Tế Tp Hồ Chí Minh | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Huệ Thu
Huệ Thu

Học Ở Trường Đại Học Kinh Tế Tp Hồ Chí Minh

Ưu điểm

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Chương trình học tiên tiến và phù hợp với các trường đại học thế giới. Hoạt động ngoại khóa, phong trào clb nhiều và chuyên nghiệp.

Điểm cần cải thiện

Tốn thời gian di chuyển giữa các cơ sở

Trải nghiệm và lời khuyên

Mọi người nên đăng ký học ở UEH. Trải nghiệm ở nơi đây sẽ không làm bạn hối hận.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn