Học Phí Và Môi Trường Đào Tạo | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Phí Và Môi Trường Đào Tạo

Ưu điểm

Có những tiện nghi hiện đại như thư viện và phòng óc ở cơ sở C

Điểm cần cải thiện

Học phí khá cao kể cả chương trình đại trà, vẫn có nhiều cơ sở nhiều tầng không thang mây và nhiều phòng học không máy lạnh so với mức học phí đắt đỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy tập trung học để xứng đáng với học phí mà mọi người bỏ ra. Tham gia các câu lạc bộ sẽ học được nhiều kỹ năng mềm để cải thiện bản thân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn