Học Tập Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Tập Tốt

Ưu điểm

Học phí rẻ, môi trường về clb khá ấn tượng

Điểm cần cải thiện

Giảng đường C hơi lạnh Giảng đường A hơi nóng

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tập tại nơi đây, và mong muốn học tập tại đây nhiều hơn nữa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn