Khóa Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Khóa Học

Ưu điểm

Nhiều hoạt động làm việc nhóm giúp nâng cao kỹ năng mềm

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất, wifi chưa tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên trau dồi kỹ năng mềm và trân trọng những trải nghiệm tại đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn