Khóa Học Vô Cùng Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Khóa Học Vô Cùng Chất Lượng

Ưu điểm

Học theo giáo trình một cách khoa học, giảng viên nhiệt tình, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Cần mở rộng bãi giữ xe

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi đã có một thời gian học bổ ích cùng với nhiều hoạt động ngoại khóa năng động đáng nhớ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn