Mọi Thứ Đều Thật Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Hạnh Mink
Hạnh Mink

Mọi Thứ Đều Thật Tốt

Ưu điểm

giảng viên giảng dạy nhiệt tình, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

học phí hơi cao

Trải nghiệm và lời khuyên

rất hài lòng và rất tự hào khi là 1 ỤEHer, cảm ơn trường đã tạo điều kiện để em được học tập và phát triển bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn