Môi Trường Đào Tạo Kinh Tế Nổi Tiếng
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Quyền Hữu
Quyền Hữu

Môi Trường Đào Tạo Kinh Tế Nổi Tiếng

Ưu điểm

Hầu hết các điều kiện đều từ trung bình tốt trở lên

Khuyết điểm

Khá nhiều cơ sở đào tạo trong thành phố

Trải nghiệm

Đây là môi trường phù hợp cho các bạn muốn được đào tạo với chuẩn mực tốt, làm việc cá nhân, nhóm,..

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn