Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Vỹ Hứa Hùng
Vỹ Hứa Hùng

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

Môi trường học ngoài giờ như phòng tự học tốt.

Điểm cần cải thiện

Phòng tự học còn nhỏ so với số lượng sinh viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

Giảng viên khá vui vẻ, nhiệt tình. Có quá nhiều cơ sở.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn