Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Nhi Nguyễn
Nhi Nguyễn

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

Rất năng động, giúp bản thân khám phá được nhiều điểm mạnh, thầy cô rất quan tâm và nhiệt tình với học sinh

Điểm cần cải thiện

Có khá nhiều cơ sở nên việc di chuyển hơi bất tiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Trưởng thành hơn cũng như biết được nhiều con đường ở thành phố hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn