Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Huỳnh KhánhVy
Huỳnh KhánhVy

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

Môi trường học tập năng động, hiệu quả, nhiều hoạt động ngoại khóa giúp cải thiện kỹ năng mềm; sinh viên hòa đồng, thân thiện; có nhiều chương trình để sinh viên tiếp xúc doanh nghiệp, tạo tiền đề cho sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp

Điểm cần cải thiện

Chương trình học nhanh, cần tự học là chính, học phí khá cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Bạn sẽ cảm thấy mình tự tin, năng động hơn khi học tập ở đây; nên tham gia các clb, đội, nhóm, chương trình học thuật để nâng cao kỹ năng mềm(teamwork, thuyết trình, tổ chức sự kiện,...)

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn