Môi Trường Học Tập, Sinh Hoạt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học Tập, Sinh Hoạt

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt, được chú trọng đầu tư và hỗ trợ hết mình. Nhiều Đơn vị/CLB/Đội/Nhóm để thỏa sức thử mình ở những vai trò khác nhau

Điểm cần cải thiện

Nên cung cấp thêm nhiều tài liệu học tập cho sinh viên, hướng dẫn tìm nguồn tài liệu

Trải nghiệm và lời khuyên

UEH là một ngôi trường đáng để các bạn sinh viên theo học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn