Môi Trường Ht | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Ht

Ưu điểm

Nặng động, cạnh trạnh cao

Điểm cần cải thiện

Việc chấm điểm còn nhiều hạn chế

Trải nghiệm và lời khuyên

Mt học tốt chỉ ảnh hưởng 1 phần còn lại là do cách bạn nhìn nhận nó

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn