Môi Trường Năng Động | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Năng Động

Ưu điểm

môi trường năng động giáo trình giảng dạy tốt

Điểm cần cải thiện

Trường có nhiều cơ sở Học phí cao nhưng cơ sở vật chất không khang trang bãi đậu xe chật

Trải nghiệm và lời khuyên

quen được nhiều bạn mới, môi trường tốt để phát triển

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn