Môi Trường Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Tốt

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình, cung cấp lượng kiến thức tốt

Điểm cần cải thiện

Không có khuyết điểm

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi đã có 1 khoảng thời gian học tập tuyệt vời, tôi đã có được nhiều kiến thức bổ ích về kinh tế khi học ở đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn