Mức Học Phí | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Mức Học Phí

Ưu điểm

Chất lượng phù hợp với mức học phí

Điểm cần cải thiện

Tỉ lệ tăng quá cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Mỗi lần nợ môn thì y như rằng nhịn ăn cả tháng :))

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn