Nên Học Ở Đây | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nên Học Ở Đây

Ưu điểm

Thầy cô rất quan tâm học sinh, hỏi bài onl trả lời nhanh. Tiết học thú vị, luôn tạo ra những hoạt động để tiết học không bị nhàm chán. Máy lạnh lạnh run người. Nhiều hoạt động, clb. Nói chung là UEH tuyệt vời quá đi!!

Điểm cần cải thiện

Chỉ cần tăng độ máy lạnh thôi..

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia clb để tiến bộ bản thân và kết được nhiều bạn mới nghen

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn