Nên Học Tại Ueh | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Nguyễn Ngọc Lan  Hương
Nguyễn Ngọc Lan Hương

Nên Học Tại Ueh

Ưu điểm

Chương trình học tập rất mới lạ và rất dễ tiếp cận

Điểm cần cải thiện

Nên mở các phòng tự học ở cơ sở E mở từ 7h10 sáng đến chiều để sinh viên có không gian thảo luận

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau mỗi giờ học nên về nhà xem lại bài, không nên để đến thi mới ôn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn