Ngôi Trường Đáng Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ngôi Trường Đáng Học

Ưu điểm

Trường đẹp, trung tâm

Điểm cần cải thiện

Lịch đào tạo chưa khoa học

Trải nghiệm và lời khuyên

Các hoạt động của trường mang tính thiết thực, nhất là Scom

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn