Nhận Xét Về Trường Đại Học Kinh Tế | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhận Xét Về Trường Đại Học Kinh Tế

Ưu điểm

Môi trường tốt

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Mang đến cho sinh viên trải nghiệm tốt, cơ hội việc làm, môi trường rèn luyện bản thân nên nếu bạn đang phần vân chọn trường có khối ngành kinh tế thì đại học kinh tế tphcm là một sự lựa chọn vô cùng chính xác

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn