Nơi Có Những Sinh Viên Ưu Tú | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

pi kizo
pi kizo

Nơi Có Những Sinh Viên Ưu Tú

Ưu điểm

Môi trường học tập năng động

Điểm cần cải thiện

Học nhiều nơi

Trải nghiệm và lời khuyên

Yêu trường, trường học có tiếng đúng với chế độ học tập, thầy cô giỏi và có kinh nghiệm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn