Nơi Đào Tạo Kinh Tế Mà Bạn Nên Biết | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nơi Đào Tạo Kinh Tế Mà Bạn Nên Biết

Ưu điểm

Môi trường học tập chuyên nghiệp, năng đồng. Giảng viên giàu kinh nghiệm. Nhiều hoạt động ngoại khóa.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất, chỗ gửi xe. Nhiều cơ sở dẫn đến việc thực hiện các thủ tục hành chính của sinh viên tốn nhiều thời gian.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia các clb và các khóa học kĩ năng để trau dồi kiến thức, làm quen nhiều bạn mới và cải thiện bản thân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn